Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Római Katolikus Plébánia Celldömölk

2018. december 9. – Advent 2. vasárnap
  1. Advent valamennyi hétköznapján reggel 6 órakor hajnali szentmisét tartunk a karácsonyi készület jegyében. Várjuk a kedves Híveket ezekre a szentmisékre, amelyek előtt lehetőség van a karácsonyi szentgyónások elvégzésére. Kedden, az esti szentmise után cursillo lesz a kolostorban.
  2. December 13-án, csütörtökön este fatimai engesztelő napunk lesz. ¼ 6-kor lesz a rózsafüzér, a 6 órakor kezdődő szentmisét Mészáros Domonkos, dominikánus szerzetes mutatja be. Várjuk a kedves Híveket az engesztelésre. December 15-én, szombaton lesz első alkalommal Boldog Brenner János liturgikus ünnepe. Szombaton délelőtt 11-kor ünnepi szentmise lesz a szombathelyi Székesegyházban, amelyre mindenkit hívnak és várnak.
  3. A jövő vasárnap délután 4 órakor a Szent Benedek iskola diákjai adnak koncertet az iskola aulájában, amelyre minden érdeklődőt hívnak és várnak.
  4. A jövő vasárnap, este 7 órakor az evangélikus templomban, az Omega együttes oratórikus koncertje lesz. A belépő díj 5000.- forint, amely megvásárolható a művelődési központban illetve az evangélikus templomban. Karitász csoportunk, december 18-án, kedden délután 3 órakor a kolostor épületében, karácsony előtti teadélutánt tart. Szeretettel várnak mindenkit az adventi összejövetelre, beszélgetésre.
  5. Karácsony előtti héten, december 18-án, kedden, szeretnénk meglátogatni idős, beteg testvéreinket, akik nem tudnak templomba jönni. Kérjük, hogy december 16-ig jelezzék beteg hozzátartozójuk elérhetőségét a sekrestyében illetve a plébánián.
  6. Az elmúlt héten búcsút vettünk Celldömölkön Tinger Vendel, Ostffyasszonyfán Berghoffer Gyuláné Éva testvéreinktől. Adjon az Úr örök nyugodalmat nekik† Szombaton 16.30 órakor Vönöckön, vasárnap 8 órakor Kemenessömjénben és Kemenesszentmártonban, ½ 12 órakor Ostffyasszonyfán lesz szentmise.
  7. Vasárnaponként 12-17 óráig csendes Szentségimádás van templomunkban. Lehetőségünk nyílik arra, hogy eljöjjünk Jézushoz elcsendesedni, megpihenni.


Fíliák

Kemenesmagasi: Jézus Szíve templom

A mai ezer körüli lakosú település 1906-ban jött létre Nemes- és Pórmagasi egyesítéséből. A korábban valószínűleg egy település (Mogos 1331; Magassi 1353) a 14. században válhatott külön. A főleg kisnemesi birtoklású részből lett Alsó- vagy Nemesmagasi. A bakonybéli apátság kezébe került másik rész neve először a tulajdonosok miatt változott meg (Apathfölde 7433, Apathy magassy 1447), később elhelyezkedése illetve lakosai alapján kapta a Felső- és Pórmagasi elnevezést (1587, 1643) ... bővebben ...

Kemenesmihályfa: Szent István vértanú templom

Kemenessömjén: Kisboldogasszony templom

Mint a legtöbb magyar faluban, Kemenessömjénben is a legrégebbi épület a templom. Keletkezésének pontos dátumát nem ismerjük. A Kisboldogasszonynak szentelt templom első írásos említése 1339-ből való. Száz év múlva, 1439. augusztus 8.-án így szól róla a forrás: IV. Jenő pápa Firenzében Osth László kérvényére a semjéni Szűz Mária tiszteletére épült templom hívei számára búcsút engedélyezett. Feltehető, hogy plébániatemplom volt a reformációig, és Mihályfa is hozzátartozott ... bővebben ...

Kemenesszentmárton: Szent Márton templom

Vönöck: Szent István király templom

A Kemenesalja lankás lejtőjén, Celldömölktől északra találjuk a 850 körüli lélekszámú községet. Északi határát a Cser egyenletes fennsíkja teszi ki, amelyet többnyire erdő borít. A délkelet felé lassan ereszkedő lejtő falu feletti részén sok helyen szőlők, nagyüzemi gyümölcsösök díszlenek. A határ alsó részén, a Cinca patak mellékén főként szántóföldeket, helyenként réteket találhatunk ... bővebben ...

Tokorcs: misézőhely nincs

Szergény: misézőhely nincs

© by brs 2012-2017