Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Római Katolikus Plébánia Celldömölk

2019. február 17. – Évközi 6. vasárnap
  1. A celli kékszellem Alapítvány Mária kegyhelyek bemutatásáról szóló, vetített-képes előadássorozatot indít, minden hónap 21-én, vagy ahhoz közelebb eső csütörtökön. Február 21-én most csütörtökön, az esti szentmise után ¾ 7-kor az első Pipics Csaba vetített képes előadását hallhatjuk a kolostorban a częstochowai Fekete Madonnáról nemzeti zarándokvonattal, amelyre minden érdeklődőt hívunk és várunk. 2019. március 21-én Fatima, áprilisban Máriazell, május-júniusban pedig a pápalátogatásról Csíksomlyón zarándoklatok kerülnek bemutatásra.
  2. A jövő vasárnap perselypénzét a katolikus iskolák javára gyűjtjük az egész országban. Köszönjük a kedves hívek segítő támogatását.
  3. A jövő vasárnap, az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében ad hálát Kovács Ferenc atya, három évtizedes celldömölki lelkipásztori szolgálatáért. Mindenkit hívunk a szentmisére. Ferenc atya március 1-től a szombathelyi Székesegyházban folytatja papi szolgálatát.
  4. Házasság hete hálaadó szentmise Jánosházán, február 17-én vasárnap 8.30 órakor a celldömölki Nagyboldogasszony plébánia gitáros csoportjának közreműködésével.
  5. A Keresztség szentségében részesül Vajda Alen Dávid.
  6. A héten búcsút vettünk Pethő István, Ostffyasszonyfán Kurucz Sándor, Kemenessömjénben Major László és Hujber Sándorné Erzsébet testvéreinktől. Adjon az Úr örök nyugodalmat nekik†
  7. Szombaton 16.30 órakor Kemenessömjénben, vasárnap 8 órakor Vönöckön és Kemenesmagasiban, ½ 12 órakor Csöngén lesz szentmise.
  8. A Szenttéavatási Kongregáció dekrétuma elismeri Isten Szolgája, Mindszenty József, a Római Szentegyház bíborosa, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies erényeit. "Hálát adunk neked, Urunk, vértanúinkért és hitvallóinkért, mindazokért, akik a véres 20. század során megaláztatást, rágalmakat, üldöztetést, börtönt, sőt a halált is vállalva tettek tanúságot hitükről és szeretetükről irántad és embertársaik iránt. Kérünk, segíts, hogy figyelmesen és nyitott szívvel tanulmányozzuk Mindszenty bíboros élete példáját, hogy erőt merítsünk belőle ahhoz a keresztény tanúságtételhez, amely bonyolult világunkban a mi nemzedékünk feladata és küldetése. Ámen" – Erdő Péter bíboros hálaadó imája a hősies erényeinek elismeréséért


Fíliák

Kemenesmagasi: Jézus Szíve templom

A mai ezer körüli lakosú település 1906-ban jött létre Nemes- és Pórmagasi egyesítéséből. A korábban valószínűleg egy település (Mogos 1331; Magassi 1353) a 14. században válhatott külön. A főleg kisnemesi birtoklású részből lett Alsó- vagy Nemesmagasi. A bakonybéli apátság kezébe került másik rész neve először a tulajdonosok miatt változott meg (Apathfölde 7433, Apathy magassy 1447), később elhelyezkedése illetve lakosai alapján kapta a Felső- és Pórmagasi elnevezést (1587, 1643) ... bővebben ...

Kemenesmihályfa: Szent István vértanú templom

Kemenessömjén: Kisboldogasszony templom

Mint a legtöbb magyar faluban, Kemenessömjénben is a legrégebbi épület a templom. Keletkezésének pontos dátumát nem ismerjük. A Kisboldogasszonynak szentelt templom első írásos említése 1339-ből való. Száz év múlva, 1439. augusztus 8.-án így szól róla a forrás: IV. Jenő pápa Firenzében Osth László kérvényére a semjéni Szűz Mária tiszteletére épült templom hívei számára búcsút engedélyezett. Feltehető, hogy plébániatemplom volt a reformációig, és Mihályfa is hozzátartozott ... bővebben ...

Kemenesszentmárton: Szent Márton templom

Vönöck: Szent István király templom

A Kemenesalja lankás lejtőjén, Celldömölktől északra találjuk a 850 körüli lélekszámú községet. Északi határát a Cser egyenletes fennsíkja teszi ki, amelyet többnyire erdő borít. A délkelet felé lassan ereszkedő lejtő falu feletti részén sok helyen szőlők, nagyüzemi gyümölcsösök díszlenek. A határ alsó részén, a Cinca patak mellékén főként szántóföldeket, helyenként réteket találhatunk ... bővebben ...

Tokorcs: misézőhely nincs

Szergény: misézőhely nincs

© by brs 2012-2017