Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Római Katolikus Plébánia Celldömölk

2019. február 17. – Évközi 6. vasárnap
  1. A celli kékszellem Alapítvány Mária kegyhelyek bemutatásáról szóló, vetített-képes előadássorozatot indít, minden hónap 21-én, vagy ahhoz közelebb eső csütörtökön. Február 21-én most csütörtökön, az esti szentmise után ¾ 7-kor az első Pipics Csaba vetített képes előadását hallhatjuk a kolostorban a częstochowai Fekete Madonnáról nemzeti zarándokvonattal, amelyre minden érdeklődőt hívunk és várunk. 2019. március 21-én Fatima, áprilisban Máriazell, május-júniusban pedig a pápalátogatásról Csíksomlyón zarándoklatok kerülnek bemutatásra.
  2. A jövő vasárnap perselypénzét a katolikus iskolák javára gyűjtjük az egész országban. Köszönjük a kedves hívek segítő támogatását.
  3. A jövő vasárnap, az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében ad hálát Kovács Ferenc atya, három évtizedes celldömölki lelkipásztori szolgálatáért. Mindenkit hívunk a szentmisére. Ferenc atya március 1-től a szombathelyi Székesegyházban folytatja papi szolgálatát.
  4. Házasság hete hálaadó szentmise Jánosházán, február 17-én vasárnap 8.30 órakor a celldömölki Nagyboldogasszony plébánia gitáros csoportjának közreműködésével.
  5. A Keresztség szentségében részesül Vajda Alen Dávid.
  6. A héten búcsút vettünk Pethő István, Ostffyasszonyfán Kurucz Sándor, Kemenessömjénben Major László és Hujber Sándorné Erzsébet testvéreinktől. Adjon az Úr örök nyugodalmat nekik†
  7. Szombaton 16.30 órakor Kemenessömjénben, vasárnap 8 órakor Vönöckön és Kemenesmagasiban, ½ 12 órakor Csöngén lesz szentmise.
  8. A Szenttéavatási Kongregáció dekrétuma elismeri Isten Szolgája, Mindszenty József, a Római Szentegyház bíborosa, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies erényeit. "Hálát adunk neked, Urunk, vértanúinkért és hitvallóinkért, mindazokért, akik a véres 20. század során megaláztatást, rágalmakat, üldöztetést, börtönt, sőt a halált is vállalva tettek tanúságot hitükről és szeretetükről irántad és embertársaik iránt. Kérünk, segíts, hogy figyelmesen és nyitott szívvel tanulmányozzuk Mindszenty bíboros élete példáját, hogy erőt merítsünk belőle ahhoz a keresztény tanúságtételhez, amely bonyolult világunkban a mi nemzedékünk feladata és küldetése. Ámen" – Erdő Péter bíboros hálaadó imája a hősies erényeinek elismeréséért

© by brs 2012-2017