Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Római Katolikus Plébánia Celldömölk

2019. február 17. – Évközi 6. vasárnap
  1. A celli kékszellem Alapítvány Mária kegyhelyek bemutatásáról szóló, vetített-képes előadássorozatot indít, minden hónap 21-én, vagy ahhoz közelebb eső csütörtökön. Február 21-én most csütörtökön, az esti szentmise után ¾ 7-kor az első Pipics Csaba vetített képes előadását hallhatjuk a kolostorban a częstochowai Fekete Madonnáról nemzeti zarándokvonattal, amelyre minden érdeklődőt hívunk és várunk. 2019. március 21-én Fatima, áprilisban Máriazell, május-júniusban pedig a pápalátogatásról Csíksomlyón zarándoklatok kerülnek bemutatásra.
  2. A jövő vasárnap perselypénzét a katolikus iskolák javára gyűjtjük az egész országban. Köszönjük a kedves hívek segítő támogatását.
  3. A jövő vasárnap, az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében ad hálát Kovács Ferenc atya, három évtizedes celldömölki lelkipásztori szolgálatáért. Mindenkit hívunk a szentmisére. Ferenc atya március 1-től a szombathelyi Székesegyházban folytatja papi szolgálatát.
  4. Házasság hete hálaadó szentmise Jánosházán, február 17-én vasárnap 8.30 órakor a celldömölki Nagyboldogasszony plébánia gitáros csoportjának közreműködésével.
  5. A Keresztség szentségében részesül Vajda Alen Dávid.
  6. A héten búcsút vettünk Pethő István, Ostffyasszonyfán Kurucz Sándor, Kemenessömjénben Major László és Hujber Sándorné Erzsébet testvéreinktől. Adjon az Úr örök nyugodalmat nekik†
  7. Szombaton 16.30 órakor Kemenessömjénben, vasárnap 8 órakor Vönöckön és Kemenesmagasiban, ½ 12 órakor Csöngén lesz szentmise.
  8. A Szenttéavatási Kongregáció dekrétuma elismeri Isten Szolgája, Mindszenty József, a Római Szentegyház bíborosa, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies erényeit. "Hálát adunk neked, Urunk, vértanúinkért és hitvallóinkért, mindazokért, akik a véres 20. század során megaláztatást, rágalmakat, üldöztetést, börtönt, sőt a halált is vállalva tettek tanúságot hitükről és szeretetükről irántad és embertársaik iránt. Kérünk, segíts, hogy figyelmesen és nyitott szívvel tanulmányozzuk Mindszenty bíboros élete példáját, hogy erőt merítsünk belőle ahhoz a keresztény tanúságtételhez, amely bonyolult világunkban a mi nemzedékünk feladata és küldetése. Ámen" – Erdő Péter bíboros hálaadó imája a hősies erényeinek elismeréséért

Mária Rádió zarándoklata Celldömölkre

Háromnapos szép ünnepsorozatnak adott otthont a Dunántúl csodálatos Mária kegyhelye Celldömölk. Augusztus 13-án kedden délután 5 órától vezetett szentségimádást a kegytemplomban Kovács József jánosházi káplán. Elmélkedéseiben az Oltáriszentség értékéről, annak valós jelentéséről tanított minket, remek gyakorlati példák által. Este 6 órától megtartottuk a havi engesztelő fatimai Szentmisét, és körmenetet, melynek végén Kovács József atya újmisés áldásban részesítette az imádkozó híveket.

Augusztus 14-én szerdán reggel a borongós, esős időjárás ellenére, néhányan csatlakoztunk Celldömölkről az országos Mária rádió zarándoklatához. Budapestről indult a lelkes csapat, melynek legfiatalabb tagja 12, a legkorosabb 68 évesen vett részt a zarándoklaton. Melynek célja volt megismertetni a Mária rádiót országszerte, ugyanakkor elsődleges szempontjuk volt a zarándokoknak, munkatársaknak, hálát adni az eddigiekért. Útközben imádkoztunk, és énekeltünk, így téve tanúságot krisztusi hitünkről. Az út során minden településen megálltunk, és betértünk a település templomába, ahol köszöntöttük az Urat. Külön köszönet Bali Tibor plébános atyának, aki Külsővaton fogadott bennünket, és megtapasztalhattuk a hívek vendégszeretetét.

A Kiscelli Szűz Anya templomába 4 órakor érkeztünk. Nagy számban vettünk részt az este 6 órakor kezdődő Szentmisén. Kirner Zoltán plébános úr homíliájában kifejtette, hogy a meglévő szépnek kell tudnunk örülni, és hazánk talpra állása nem gazdasági kérdés, hanem lelki harc, és erkölcseinkben kell megerősödnünk, és Mária példájára hitünkben. A Szentmisét agapé követte a kegytemplom melletti kolostorban, majd este 8 órától elimádkoztuk a „Kiáltás”-t, az engesztelő imát hazánkért, majd a Zsolozsmából az esti dicséretet végeztük el. A templom nyitott kapukkal fogadta éjfélig az imádságra, lelki töltekezésre vágyó lelkeket.

Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén köszöntöttük a mennyekbe felvett Szűz Máriát. A rózsafüzér elimádkozását követően 10 órakor kezdődött az ünnepi Szentmise, melynek főcelebránssa Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek úr volt. Igehirdetésében kifejtette a Szentírás példáival a Mária tisztelet fontosságát, majd mai példákat hozott a helyes, és követendő igaz hitről. Ünnepélyes körmenettel zárult a Szentmise, melyen a celldömölki templom a munkanap ellenére is megtelt, helyi hívekkel, és zarándokokkal egyaránt.

Az ünnep még korán sem ért véget. Délután kettőkor Szentségimádást tartott Kirner Zoltán plébános úr a templomban. Este 6 órakor pedig a romtemplomnál kezdődött a Szentmise, melyet Hardi Títusz bencés atya, a pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója végzett. A Szentmise végén megkoszorúztuk Lancsics Bonifác bencés pap emléktábláját. Ő az ismert Boldogasszony Anyánk énekünk szerzője, és a 18. században sokat tett itt a celldömölki hitéletért.

Istennek legyen hála hitünkért, és az ünnepek tartalmáért, igazi szépségéért.

Pete Polgár Máté
diakónus

© by brs 2012-2017