Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Római Katolikus Plébánia Celldömölk

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP - 2016.OKTÓBER 23.
  1. Ma évközi 30. vasárnap van, Nemzeti Ünnepünk, az 1956-os forradalom 60-ik évfordulója. Imádkozunk a forradalom áldozataiért, hazánkért, nemzetünk lelki megújulásáért. 12 órától estig csendes szentségimádás lesz templomunkban. Lehetőségünk nyílik arra, hogy eljöjjünk Jézushoz elcsendesedni, megpihenni. A szentségimádást is nemzetünk lelki megújulásáért ajánljuk fel.17,20-kor rózsafüzért imádkozunk. Ma 3 éve indult el a vasárnap délutáni szentségimádás. Köszönjük a kitartó imát! A perselyadományokat a missziók, a hithirdetés javára ajánlottuk fel. Köszönjük a testvérek támogatását!
  2. Szerdán délelőtt 9 órától szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a temető takarítására. Mindenszentekre szeretnénk rendbe tenni a temetőt és az elhanyagolt sírokat. Szerszámokat, kapát, seprűt, gereblyét hozzunk magunkkal. Szeretnénk az utakat beteríteni apró kaviccsal is. Ehhez Szükség lesz több férfi erőre, talicskára, lapátra. Reméljük kegyes lesz hozzánk az időjárás is.
  3. Csütörtökön este 8 órakor „Kiáltás” imádság lesz a templomban, melyet a Mária Rádió élőben közvetít az egész világon. Előtte zsolozsma.
  4. Pénteken szent Simon és Júdás Tádé apostolok ünnepe.
  5. Előre hirdetjük, hogy Mindenszentek ünnepén, november 1-én, az elhunytjainkról való megemlékezés a következő időpontokban lesz. A fíliák temetőiben: 13,30: Vönöck, 14,00: Tokorcs, 14,15 óra: Kemenesmagasi, 15 óra: Kemenesszentmárton és Kemenesmihályfa, 16 óra Kemenessömjén. Celldömölkön este 6 órakor a temetőben szentmise keretében imádkozunk megholtjainkért.
  6. A héten búcsút vettünk Benkő Gyulánlé sz. Szántó Mária, Kurucz János és Nagy Dániel testvéreinktől. Adjon az Úr örök nyugodalmat nekik! A keresztség szentségében részesült Balogh Dorka.
Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Celldömölki Nagyboldogasszony Plébánia honlapján.

Plébániánk a Szűzanya oltalma alatt állva szolgálja az itt élő embereket és azokat a zarándokokat, akik egyre nagyobb számban érkeznek ide Kis-Máriacellbe. Kegytemplomunk, Mariazell magyar testvéreként, jelentős szerepet töltött be a zarándokok életében, szívesen jöttek messzi tájakról is, mert itt megérezték és megtapasztalták Mária lehajló anyai szeretetét.

Kirner Antal Zoltán

Sok ima meghallgatásra talált, sokan nyerték vissza lelki békéjüket, erőt kaptak életük keresztjeinek viseléséhez. Ez ma is így van.

Munkatársaimmal igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a celldömölki és hozzánk tartozó hat falu hívei igazi otthonra leljenek a plébánián. Nagyon várjuk a zarándokokat is az egyre bővülő lelki programokkal, melyekről folyamatos tájékoztatást kapnak honlapunkról. XVI. Benedek pápa Porta Fidei apostoli leveléből vett szavaival ajánlom a hit évében elindult honlapunkat a kedves látogatók számára: "Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét... . Nem fogadhatjuk el, hogy a só izét veszítse, sem hogy véka alá rejtsük a világosságot."

Kirner Antal Zoltán plébános


A plébánia pontos címe:

NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA
9500 Celldömölk
Koptik Odó u. 9.

Irodai szolgálat:

kedd - csüt.:9:00 - 11:00 és 16:00 - 17:00
péntek:9:00 - 11:00

e-mail:

plebania@cellkabel.hu

Szentmisék rendje:

Hétfő7:00* és 18:00
Kedd7:30 és 18:00
Szerda7:30 és 18:00
Csütörtök7:30 és 19:00
Péntek7:30 és 18:00
Szombat7:30 és 18:00
Vasárnap9:30, 11:00 és 18:00

* A szentmise a Szent Benedek Kat. Ált. Iskola Don Bosco kápolnájában kerül megtartásra. (Cím: Celldömölk, József Attila utca 1.)

Ó kiscelli Szent Szűz

1.
Ó Kiscelli szent Szűz, ó szép Boldogasszony!
Engedd, hogy jóságod bennünk dalt fakasszon.
Téged dicsőítünk, Téged áldva áldunk.
Téged királynénkká újból kikiáltunk.

Refr.:
Ó Kiscelli Szűz Mária,
édesanyánk, pátrónánk.
Oltárodról kegyes szemmel nézz le ránk.

2.
Kedves kegyhelyedre hoztuk el szívünket.
Jajjal-bajjal küzdő harcos életünket.
Tekintsd meg sorsunkat, lásd meg baját-búját.
Változtasd békére, belső háborúját.
Refr.: Ó Kiscelli Szűz Mária...

3.
Irgalmad hatalmát, sokszor megmutattad.
Az elmerülőknek szent kezed nyújtottad.
Minket mélység szédít, minket örvény rángat.
Emeld fel a vészből süllyedő hazánkat.
Refr.: Ó Kiscelli Szűz Mária...

© by brs 2012